Individueel budget - Uitbetaling vakantietoeslag UTA-medewerkers aangepast

In artikel 47a Individueel budget is vastgelegd dat ook voor UTA medewerkers de vakantietoeslag iedere loonperiode moet worden uitbetaald.
Aangezien hier vele commotie over is ontstaan, hebben cao-partijen besloten om op dit onderdeel een wijziging in de CAÖ aan te brengen.

De vakantietoeslag van deze werknemer kan vanaf 1 juli 2016 per loonperiode of per jaar worden betaald.
De werkgever kan zonder overleg besluiten om de vakantieslag voor het nieuwe vakantiejaar ingaande 1 juli 2016 weer een maal per jaar uit te betalen, t.w.in de maand juni. De UTA-medewerker heeft wel het recht om een verzoek in te dienen voor periodieke uitbetaling van de vakantietoeslag.

Mocht u overgaan tot jaarlijkse uitbetaling van de vakantietoeslag dan adviseren wij u om de UTA-medewerkers hiervan op de hoogte te stellen.

Download: uitgebreide informatie aan over het Individueel budget .