Ontwikkelingen en downloads CAO

Op 10 maart jl. hebben cao-partijen overeenstemming bereikt over een tussen-cao. Deze loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Afgesproken is dat het nieuwbouwtraject nu voortvarend wordt opgepakt. Doel is om voor een compleet nieuwe CAO voor de Bouwnijverheid gerealiseerd te hebben vóórdat de huidige cao 2014 afloopt.

Op de website bouwcao.nl vindt u meer informatie en kunt u de ontwikkelingen volgen.

Tussentijdse Wijzigingen