Het spaarmodel en inzet van reisuren (artikel 28 van de cao)

Bouwplaatsmedewerkers met een volledig dienstverband kunnen per jaar worden verplicht 80 uren op te bouwen door middel van verplicht overwerk en/of inleg van reisuren. Vervolgens kunnen deze bouwplaatsmedewerkers worden verplicht deze uren op te nemen in zeer rustige periodes, zoals tijdens langdurige vorst. Die 80 uren worden gedurende 26 weken opgebouwd. De uren dienen om de discontinuïteit van de werkgever op te vangen.

Op dit moment is er tussen de cao-partijen een verschil van mening over de inzet van reisuren ten behoeve van het spaarmodel. Het gaat daarbij om twee vragen:

1) Kunnen de 80 opname-uren enkel door de inzet van reisuren gerealiseerd worden?
en
2) Kunnen werknemers worden verplicht reisuren in te zetten om opname-uren te realiseren?

Volgens de werkgeversorganisaties zijn de antwoorden op deze vragen:

1) Kunnen de 80 opname-uren enkel door de inzet van reisuren gerealiseerd worden?
Ja, zo nodig kan de buffer uitsluitend worden gerealiseerd met reisuren. Art. 28 spreekt in het eerste lid immers van een verplichte opbouw door middel van overwerk en/of reisuren. Werknemers kunnen worden verplicht tot het opbouwen van een buffer van 80 opname-uren.

2) Kunnen werknemers worden verplicht reisuren in te zetten om opname-uren te realiseren?
Ja, artikel 28 lid 1 zegt dat de werkgever de werknemer kan verplichten 80 opname-uren op te bouwen, zonder onderscheid te maken tussen overwerk en reisuren. Vervolgens wordt opgemerkt dat dit (die verplichte opbouw) kan door middel van verplicht overwerk en/of inleg van reisuren. Wanneer er geen of niet voldoende overuren zijn, dan kan de werkgever verplichten reisuren te gebruiken voor de buffer van 80 uur.

Dagvaarden
In tegenstelling tot werkgevers zijn de vakbonden van mening dat de 80 opname-uren niet enkel gerealiseerd kunnen worden met reisuren. Ook zijn zij van mening dat dit niet verplicht mag worden. Mogelijk zullen de vakbonden individuele werkgevers, die werknemers verplichten reisuren in te zetten, onder druk zetten en zelfs dagvaarden om de verplichte inzet van enkel reisuren ongedaan te maken.

Brief met maning ontvangen?
Indien u als werkgever een brief met maning krijgt van de vakbonden, verzoeken wij u onmiddellijk contact met ons op te nemen.